Hjem

Våre advokater tar oppdrag som dekkes av regler om fri rettshjelp.

Hvilke saker dekkes?

Noen sakstyper gir fri rettshjelp helt uavhengig av din inntekt eller formue, mens andre krever at du har en inntekt på maks 246.000 i året, og en skattepliktig formue på under 100.000 kroner.

Saker som alltid dekkes av fri rettshjelp, uavhengig av inntekt og formue:

Barnevernsaker – omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar m.m
der barnevernet har startet forberedelse av sak for fylkesnemnda, eller gjennomført midlertidig vedtak om plassering av barn utenfor hjemmet

Tvang i psykiatrien – etablering, opprettholdelse eller opphør av tvunget psykisk helsevern, tvangsinnleggelse m.v.

Umyndiggjørelse – dersom du er begjært umyndiggjort, eller du begjærer et vergemål opphevet.

Voldsoffererstatning – Erstatningssøksmål eller vurdering av erstatningssøksmål mot en skadevolder.

Bistandsadvokat – I en rekke straffesaker, deriblant annet sedelighetssaker der du har behov for en bistandsadvokat.

Saker med fri rettshjelp, avhengig av inntekt og formue:

Avskjed – krav om å få fortsette i jobben, eller erstatning.

Oppsigelse – krav om å få fortsette i jobben, eller erstatning (sluttpakke)

(Det innvilges ikke Fri rettshjelp i saker som bare gjelder krav om oppgjør av lønn og feriepenger).

Foreldreansvar

Fast bosted for barn etter skilsmisse m.v.

Rett til samvær med barn.

Husleiesaker – saker om oppsigelse / utkastelse fra bolig der du er leietaker. Dette inkluderer evt. forhandling i husleietvistutvalget.

Erstatningssaker – tap av forsørger – personskade
Det gis ikke fri rettshjelp i saker for Norsk Pasientskadeerstatning.

Advokater

Advokat Kjell Weiss-Andersen (H)
E-post: kjell.weiss.andersen@swan.no

Advokatfullmektig Nicolas Weiss-Andersen
E-post: nwa@swan.no

 

Ring oss gjerne på: 99 11 11 19

Om oss

Våre advokater tar oppdrag som dekkes av det offentliges ordning om fri rettshjelp. Ta kontakt med oss ved spørsmål:

Tlf: 99 11 11 19

Privat: Blogg

Kontakt oss

Telefon: 99 11 11 19

E-post: nwa@swan.no